Zpět hl.strana

AKCE a UDÁLOSTI

       

Významné výročí pro městys Štěkeň !

19.4.2011 je 180 let od narození jejího rodáka Alfonse Šťastného zakladatele českého selského hnutí.

 

Památkou na A. Šťastného ve Štěkni je socha od Josefa Fojtíka z Prahy, která byla odhalena 30. srpna 1925 za účasti ministerského předsedy Antonína Švehly a ministra zemědělství M. Hodži. Slavnostním řečníkem byl ministr školství O.Srdínko

 

K 100. výročí narozenin 5.-6. července 1931, se konala ve Štěkni a Strakonicích dvoudenní slavnost  za přítomnosti ministra vnitra J.Slávika, poslance

 F. Staňka - místopředsedy výkonného výboru republikánské strany,  poslance R. Berana, a Selské Jízdy -Jana Žižky z Trocnova Strakonice.

 

Zemřel   8.11.1913 v Padařově - (Jistebnice, okr. Tábor)

V Padařově je pomník od Jana Vítěslava Duška (z 15.7.1923) s  nápisem:

Alfonsu Šťastnému

Suchopár jsi zkypřil v půdu úrodnou – první sémě sil jsi v naše lány, jež zvlnily se jako moře miliony klasy.

 

V obci Padařov 18.4. 1931 se místní organizace Republikánské strany usnesla postavit Dům Alfonse Šťastného. Zde bude Kampelička, Obecní úřad a muzeum, v němž budou uloženy památky po Alfonsu Šťastném. Základní kámen byl položen 8.7.1934. Dokončen  roce 1936.

22.4.1946 na oslavách A. Šťastného promluvil Ministr zemědělství Július Ďuriš.

© FS