Aktuality 

                             Zpět hl.strana

 

 

Významné výročí pro městys Štěkeň !

 

19.4.2011 je 180 let od narození jejího rodáka Alfonse Šťastného zakladatele českého selského hnutí.

 

Alfons Ferdinand Šťastný se narodil 19.4.1831 ve Štěkni  Jeho otec byl žid a měl  obchod se střižním zbožím v č.p. 85. Rodiče se nechali dne 9.12.1804 pokřtít a Jakub Rosenauer od té doby přijal jméno Antonín Šťastný.

 

Alfons Ferdinand Šťastný měl již v útlém mládí neobvyklé vědomosti, do obecné školy chodil v Praze. V letech 1846 až 1849 se učil u ranhojiče Goldschneitera v Blovicích u Plzně. Chirurgické grémium v Plzni mu udělilo v roce 1849 ranhojičské vysvědčení.

Mladý Alfons studoval jako externista gymnasium a zároveň techniku ve Vídni, pak přírodní vědy na universitě tamže a v letech 1853-56 byl zapsán jako posluchač lékařské fakulty v Praze.

Následkem rodinných poměrů byl Alfons nucen zanechat studií a převzít r. 1855 rodinný statek v Padařově, kam se jeho rodiče přistěhovali r. 1849 ze Štěkně.

 

V letech 1895–1907 byl poslanec českého zemského sněmu. Od počátku 90. let se podílel na přeměně agrárního hnutí v politickou stranu. Byl starostou obce Padařov.

Šťastný byl neúnavným hlasatelem snah pro povznesení českého rolnictva a po léta plnil svůj tisk (Selské noviny) zcela sám články směřujícími k těmto cílům. Byl členem mladočeské strany, hlavní ideolog českého agrárního hnutí.

 

Památkou na A. Šťastného ve Štěkni je socha od Josefa Fojtíka z Prahy, která byla odhalena 30. srpna 1925 za účasti min. předsedy A.Švehly a min. zemědělství M. Hodži.

K 100. výročí narozenin 5.-6. července 1931, se konala ve Štěkni a Strakonicích dvoudenní slavnost  za přítomnosti poslance

 F. Staňka místopředsedy výkonného výboru republikánské strany,  poslance R. Berana, min. vnitra J.Slávika a Selské Jízdy -Jana Žižky z Trocnova Strakonice.

 

 

Zemřel   8.11.1913 v Padařově - (Jistebnice, okr. Tábor)

V Padařově je pomník od Jana Vítěslava Duška (z 15.7.1923) s  nápisem:

Alfonsu Šťastnému

Suchopár jsi zkypřil v půdu úrodnou – první sémě sil jsi v naše lány, jež zvlnily se jako moře miliony klasy.

 

V obci Padařov 18.4. 1931 se místní organizace Republikánské strany usnesla postavit Dům Alfonse Šťastného. Zde bude Kampelička, Obecní úřad a muzeum, v němž budou uloženy památky po Alfonsu Šťastném. Základní kámen byl položen 8.7.1934. Dokončen  roce 1936.

22.4.1946 na oslavách A. Šťastného promluvil Ministr zemědělství Július Ďuriš.

 

© FS

 14.4.2011 dopis ze Slovenska 

Vážený, v prvom rade Vám ďakujem za pozvánku na

oslavy 180. výročia narodenia Alfonsa Šťastného, 
človeka rýdzeho charakteru, roľníka, filozofa, politika,
 spisovateľa, s ktorým som sa zoznámil cez jeho útle 
knižky,  ktoré mi pomohli upevniť moju svetonázorovú 
orientáciu - sekulárneho humanistu. 
Výsoko si vážim osobnosť Vášho padarovského 
Alfonsa Šťastného so želaním, aby takýto ľudia žili 
večne aspoň v myslich budúcich pokolení, k čomu 
prispieva aj Vaša súčasná spomienková oslava.
Ing.JV, Banská Bystrica

S kazatelen jste se jali proti mně, spisům mým a čtenářům jejích hřímat, ve společnostech a schůzích jste každého pořádného člověka před jakýmkoli stykem se mnou a čtením mých spisů „bohaprázdných“ varovali, ba i svatou misii jste k popuzení lidu proti tomu „padařovskému neznabohu“ za drahé peníze vyslali, a přec jste tím posloužili k tomu, že spisy mé vešli ve větší známost, zvlášť u lidu, na nějž jinak nežli z kazatelny těžko lze působiti.