Zpět hl.strana  Dílo 

 ********************************************************

1872 Praha  O doplnění našeho národního programu

1873 Praha  Dekret o neomylnosti papeže římského a jeho význam

                                                                                           praktický

1873 Praha  Politické strany u nás a jinde

1873 Praha  Ježíš a jeho poměr ke křesťanství

1873 K otázce školní

1873 O spasení a smrti

1873 časopis Svoboda

1874 O mravnosti rozumové

1874 Encyklika a syllabus otce svatého Pia IX. a Encyklika a syllabus     syna nové doby

1879 - 1899  Nové Selské noviny  I -V

1879 - 1899  Selské noviny  I -X

 

 

Jeho politické ambice se neomezovaly na zájmy českých rolníků, ačkoliv k nim měl vždy nejblíže. Usiloval určitou dobu také o spojení svobodomyslných Čechů s podobně smýšlejícími Němci, toužil po vytvoření evropské unie s jednotným celním územím a parlamentem a podporoval rozšíření světového jazyka volapük. Prosazoval obnovení státních práv českého království a zastával se i zájmů živnostníků a dělníků.

Vyslovil názor, že plat soudního úředníka musí být skvělý, má-li stát mít spravedlivé soudnictví.