Aktuality

Rok 2010

50. výročí úmrtí profesora Františka Spilky

Vzpomínka v Praze - sobota 16. října 2010 v 10 hod.

Pěvecké sdružení pražských učitelů,
u příležitosti 50. výročí úmrtí Františka Spilky, uctí památku svého
zakladatele a dlouhodobého dirigenta u jeho hrobu na Vinohradském hřbitově
(odd.48,  hrob  číslo  88)
v Praze dne 16. října 2010 v 10 hod. dopoledne položením květin a zpěvem.
K tomuto pietnímu aktu byli pozváni i členové Pražského pěveckého sboru
Smetana (kde rovněž 13 roků působil) a Pěvecké sdružení pražských učitelek,
jehož byl spoluzakladatel.Účast přislíbili i zástupci městyse Štěkeň.

 

Hrob Františka Spilky         Praha - hřbitov Vinohradský

Foto a další informace  pan Jiří Štembera -  zpěvák a historik PSPU

 

Jak jsem hledal hrob prof. Františka Spilky – zakladatele PSPU.

 PSPU -  „nevíme  kde  má  hrob“  !

A  tak  jsem  tedy  začal  pátrat  na  vlastní  pěst. Tu  nejdůležitější  informaci,  že  Fr.  Spilka  zemřel  v Praze  a  v  Praze  je  také  pochován  jsem  znal  (což  potvrdil  i  pan  Sáček  prohlášením,  že  ve  Štěkni  hrob  nemá, zde je hrob jeho rodičů).  Takže  je  to  jednoduché:  proběhnu  pár  pražských  hřbitovů  a  je  to. Toto  nadšení  mne  rychle  opustilo,  když  jsem zjistil,  že  na  území  hlavního  města  Prahy  se  nachází  na  50  hřbitovů (židovské nepočítaje).  Tak  jiná  cesta. V pražském telefonním  seznamu  se  nachází  jméno  Spilka  33x  a  Spilková  24x.  Snad  budu  mít  štěstí. Při  obvolání  asi  40ti  Spilků  a  Spilkových,  kdy  se  nikdo  z  dotázaných  ke  slavnému  dirigentovi  nehlásil,  jsem  dospěl  k názoru, že  tudy  také  cesta  k úspěchu  nevede.

O  Dušičkách  jsem  byl  navštívit  svého  kamaráda  z osady,  který  spočívá  na  rozptylové  loučce  u  pražského  krematoria. Náhoda  chtěla,  že  při  odchodu  jsem  si  povšiml  otevřené  kanceláře  hřbitovní  správy.  Nene, neměl  jsem  štěstí  a  Spilku  nenašel.  Ale  narazil  jsem  na  milou  a  ochotnou  úřednici,  která  zasedla  k počítači  a  během  jedné  minuty  mi  řekla,  že  dotyčný  u  nich  není.  Ale  vysvětlila  mi  princip  evidence  zesnulých,  sdělila, že  takto je to  zařízeno  na  všech  pražských  hřbitovech  a  abych  to  zkusil  na  sousedním, Vinohradském  hřbitově.  Tam  se  situace  opakovala,  až  na  to,  že  úřednice  nebyla  tak  usměvavá, ale  na  ochotu  si  nemohu  stěžovat.  Takže  asi  během  dvou  minut,  a  to  i  s ukázáním  místa  na  plánu  hřbitova,  jsem  přesně  věděl,  kde  je  hrob  prof.  Spilky  a  bylo  snadné  ho  najít. Znám takové opuštěné  hroby,  kdy  příbuzenstvo  buď  vymřelo  nebo zapomnělo. Proto trochu  stísněně jsem kráčel do odd.48  abych  vyhledal  hrob  číslo  88.  Ale  byl  jsem  velice  překvapen.  Hrob  je  pěkně  udržován  a  byl  Dušičkově  vyzdoben (květiny a svíčky).  Tak přeci  jenom Spilkovo příbuzenstvo  nevymřelo!  Teď  jenom  získat  kontakt.  Hřbitovní správa odmítla  vydat  jakékoliv  údaje  o  příbuzenstvu  (prý  ať  napíši  dopis,  že  ho  předají,  možná, že se adresát ozve). Nemám rád  nejistotu  a  tak  malým  podvodem  jsem zjistil  telefonní  číslo,  jehož  majitelka  (po  mém  krátkém  vysvětlení proč  volám)  mi  sdělila,  že  je  neteř  prof.  Spilky,  je  jí  92  roků,  na   strýce  si  dobře  pamatuje  a  vzpomíná  na  něj  i  na  Štěkeň,  kterou  dobře  zná.  Velice  ji  potěšilo,  že  se  našli  nadšenci,  kteří  hodlají  ve  Štěkni  vybudovat  památník   rodiny  Spilků  a  Pěveckého  sdružení  pražských  učitelů  a  hodlají  v roce  2010  slavnostně  uctít  výročí  50  roků  od  skonu  prof.  Františka  Spilky. Rozloučili  jsme se  s tím, že  se  při  vhodné  příležitosti  sejdeme  osobně,  abychom  si  na  toto  téma  mohli  důkladněji    pohovořit. Tak  na  shledanou.

                                                                                           Jiří  Štembera

                                                                   Francie - Paříž   1912   F.Spilka  je  6.  odleva.     J.Š.