Aktuality

Losyho barokní Štěkeň - 360 let od narození knížete loutnistů –

Jana Antonína Losyho z Losinthalu

Program oslav

pátek 13. 8. 2009 od 18h   Losyho sál na zámku Štěkeň
Affetti Amorosi -
Vášně v hudbě italského seicenta

B. Ferrari, C. Monteverdi, T. Merula, G. Frescobaldi, G. G. Kapsperger, S. Landi,
A. Piccinini, F. Corbetta

     Před cca třemi sty padesáti lety popsal René Descartes ve spisku Vášně duše (Le Passions de l'âme) šest základních afektů – úžas, láska, nenávist, touha, radost a smutek. Z těch dále povstává nepřeberné množství afektů dalších (bázeň, žárlivost, pohrdání, doufání, stesk, pohoršení, hrdost, vztek ad.).

     Díla představovaná v projektu Affetti Amorosi prozkoumávají jak poeticky, tak také hudebně i ta nejzastrčenější zákoutí lidské emocionality. V harmonickém souznění slov a tónů italských mistrů se odvíjí nit příběhu zrady, vznětlivé žárlivosti i hrdého odpoutání, milostného vzplanutí, nejistoty, radosti a útěchy.

Účinkuje Ensemble In Cordis aneb Spojené struny historické

Kateřina Doležalová – trojřadá barokní harfa, zpěv

Jan Krejča – tiorba, barokní kytara, zpěv

Miloslav Študent – loutna, arciloutna, barokní kytara, zpěv

Sobota 14. 8. 2010  začátek v 10.00h u zámku ve Štěkni
Po stopách Losyho
Malá exkurze po pamětihodnostech Losyho panství na Strakonicku (Štěkeň, Řepice, Cehnice). Počet účastníků závisí na množství automobilů k dispozici.

14. 8. od 14.00h  zámek Štěkeň Prohlídka zámku s výkladem

14. 8. od 14.30h  Losyho sál na zámku Štěkeň
Přednáška historika umění PhDr. Martina Mádla CSc.
Tématem přednášky budou jak zajímavosti kolem Losyho sídel a jejich výzdoby (zejména Štěkeňského zámku), tak také nejnovější objevy k historii rodu Losyů a jejich příchodu do Čech.

Sobota 14. 8. 2010 od 18.00h  Kapitulní síň hradu ve Strakonicích

Pocta Janu Antonínu Losymu

J. A. Losy, Ch. Mouton, R. de Visée, B. Ferrari, M. Cazzati, S. Landi,
F. Corbetta, N. Matteis

Hrabě Jan Antonín Losy z Losinthalu, vynikající hudebník a skladatel, pokrýval svými hudebními aktivitami pestrou škálu hudebních druhů i nástrojů. Koncertní projekt Pocta Janu Antonínu Losymu tuto rozmanitost představuje prostřednictvím jak skladeb italských, které mohl Losy starší i mladší slýchat i zpívat, tak také prostřednictvím skladeb Losyho i jeho současníků. Budeme tak mít jedinečnou příležitost vyslechnou vedle "populární" hudby italského raného baroka vážnější skladby z dílny Losyho, Ch. Moutona, R. de Visée. Skladby zazní na Losymu blízkých nástrojích - jedenáctisborové barokní loutně, barokní kytaře, tiorbě a barokní harfě.

 

Účinkuje Ensemble In Cordis totiž Spojené struny historické

Kateřina Doležalová – trojřadá barokní harfa, zpěv

Jan Krejča – tiorba, barokní kytara

Miloslav Študent – barokní loutna, barokní kytara, arciloutna, zpěv

 

Neděle 15. 8. od 10h

Kostel sv. Mikuláše Štěkeň slavnostní bohoslužba, během níž zazní skladby J. A. Losyho a V. K. Holana Rovenského.

 

 

        Erb na kostele Sv. Mikuláše