Zpět hl.strana

AKCE a UDÁLOSTI

                     Program ŠTĚKEŇ     28.11.2009

Barokní loutna
suita in G (Göess V.)
Allemande
Courante
Gavotte                                 
Guigue
Menuett
Bourée
Menuet
skladby in g
Courante Extraordinaire de Monsieur le Comte Logy (Cabinet der Lauten 1695)
[Aria] (Göess IV)
Courente C:L: (Göess IV)
Sarabande C:L: (Göess IV)
[Gavotte] (Göess IV)
Menuet C:L: (Göess IV)
varia
Favoritta ex a (Mouton) (Berlin 40627)
Rondeau du Comte de Logis in C (Besançon, sig. 27159 - ms. Saizenay)
Il marescalco in C (Wien 17706)
Chaconne du Co. Logis in F (Wien 17706)
************ Přestávka ***********
Galizona
Rondeau (D189)                                                                                  
Gavotte – Double (D189)                                                                                                                         

Barokní kytara
suita in a (II.Kk.77 a XLb209)                                          
Preludium
Aria
Gavotte
Allemande
Ballet
Passacaglia                        
Menuet
Capriccio
Sarabande
Gigue
Tombeau sur la mort de Madame la Contesse Logi
Rondeau (Brno D189)
La Noble Marche                                                                                                                  
       foto z koncertu   FS 28.11.2009

Miloslav Študent se již za svých studií hudební vědy a estetiky (Masarykova Univerzita v Brně) věnoval intenzivně otázkám provozovací praxe hudby 16. – 18. století, ve stejné době založil a vedl ansámbl Flores Musicae (spolu s M. Koženou, V. Richterem a V. Mikuláškovou), s nímž nastudoval a uvedl řadu novodobých premiér zapomenutých mistrovských děl. Po období, kdy jako samouk byl odkázán jen na mistrovské kurzy (loutna - S. Juřica, L. Contini, A. Bailes, H. Smith, viola da gamba – R. Boothby) odešel studovat do Itálie, kde v roce 1998 ukončil tříleté studium provozovací praxe italské hudby 17. století ve třídě R. Giniho Laboratorio permanente di ricerca sulla musica italiana del XVII secolo (Oddělení staré hudby Městské hudební školy v Miláně). Na stejné škole získal v roce 2002 ve třídě Paula Beiera diplom hry na loutnu.

Od roku 2002 vede třídu hry na loutnu na Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně. V rámci výuky na tomto pracovišti, jehož vedením byl pověřen v letech 2004 - 2008, realizuje různé speciální přednášky a semináře. V roce 2003 vedl specializované semináře též na Accademia internazionale della musica di Milano. V roce 2004 byl uměleckým ředitelem festivalu barokní opery ve Valticích, pro který tehdy i v následujícím roce připravil a nastudoval hudebně taneční představení Duel zpěvu a tance a Festino. V letech 2007 a 2008 působil jako lektor hry na loutnu a komorní hry na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. V roce 2007 se významně podílel na hudební přípravě a realizaci inscenace Orfea C. Monteverdiho v Národním divadle, pro kterou také zpracoval kritickou edici partitury.

Jako loutnista má na svém kontě spolupráci s řadou sólistů (M. Kožená, R. Gini, J. Lewitová, B. Zanichelli, M. Hugget, E. Machová, M. Pospíšil ad.) a s ansámbly (Ensemble Concerto Milano, Ritornello Praha, Societas Incognitorum, Capella Regia Praha, Musicalische Copagney Berlin, Ensemble Galatea, Teatro Franco Parenti Milano, La Gambetta, Musica Bellissima,), s nimiž koncertoval kromě Evropy také v Jižní Americe. Intenzivně spolupracuje zejména se souborem In Cordis a v duu s harfenicí Kateřinou Doležalovou a cembalistkou Monikou Knoblochovou, vystupuje také sólově a nahrává pro různé gramofonové společnosti, rozhlas, TV a film.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Vstupte s Paulem Beierem Losyho branou do loutnového světa.

21. - 25. 8. 2009 ve Štěkni

Letní kursy  Losyho Štěkeň                                  

 Lektor:  Paul Beier

- renesanční a barokní loutna  Přehledný program

Pátek 21. - 25. 8. 2009 - Zámek
Kurs zaměřený na široké spektrum problematiky stylové interpretace loutnové hudby

16. - 18. století
pod vedením
Paula Beiera. Kurs bude probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.

21. 8. 2009 - 19.30 h - Kostel Sv. Mikuláše
Societas Incognitorum
Koncert vokálního souboru, na programu duchovní hudba doby Jana Antonína Losyho
(A. Michna, M. Gurecký, B. Černohorský, J. J. I. Brentner).

Sobota 22. 8. 2009 - 15.00 h. - Zámek - Losyho sál
Loutna mezi loutnařem a loutnistou odpolední přednáška/beseda s loutnařem Jiřím Čepelákem.

22. 8. 2009 - 19.30 h. - Losyho sál
Delitiae Testudinis - Loutnové potěšení s Paulem Beierem
Barokní loutna rozezní Losyho sál štěkeňského zámku.
Na programu skladby J. A. Losyho, E. Reusnera, S. L. Weisse, G. Ph. Telemanna.
V české novodobé přemiéře zazní Losyho skladby pro dvě loutny (spoluúčinkuje

Miloslav Študent).

Neděle 23. 8. 2009 - 19.30 h. - Losyho sál
Salon romantické kytary
aneb co se hrálo sto let po Losym
s tanečním kostýmovaným vystoupením z přelomu 18. a 19. století
Jan Tuláček, Lenka Mitášová, Matěj Žák – romantické kytary
Società di Danza - taneční kvarteto pod vedením Kateřiny Doležalové

Pondělí 24. 8. 2009 - 16.30 h. - Losyho sál
J. A. Losy a francouzská loutnová škola - k výskytu Losyho skladeb ve francouzských rukopisech
Claude Chauvel - přednáška s navazující diskusí (anglicky)

Úterý 25. 8. 2009 - 19.00h - Losyho sál
Koncert účastníků loutnových kursů P. Beiera (Losyho sál).

___________________________________________________________________________________________________________

    

___________________________________________________________________________________________________________

         

Loutnisté českého baroka
Světová premiéra !
OL 0007-2131
DDD 65:15 Vydáno v roce 1998

Rudolf Měřinský – barokní loutna, attiorbato

              Jan Antonín Losy, hrabě s Losinthalu (1650-1721): Partita B dur
              Aureus Dix (1669-1719): Partita d moll
              Phillipp Hyacinth, kníže Lobkovic (1680-1734): Suita B dur
              I. Ivan Jelínek (1683-1759): Partita G dur
              Červenka (?-?): Partia C dur
            
 Jan Antonín Losy, hrabě s Losinthalu: Chaconne

 

Rudolf  Měřinský se hře na loutnu věnuje již více jak deset let. Své znalosti získal soukromým studiem u řady významných loutnistů, např. N. Northa či J. Lindberga. Absolvoval také kursy Letní akademie v Innsbrucku a Mezinárodní letní školu v Dartingtonu.
Jeho repertoár je tvořen především skladbami z období renesance a baroka. Na svých koncertech a nahrávkách využívá výsledků své badatelské práce.
Nezanedbatelné je i jeho pedagogické působení, které se zhodnocuje v nastupující generaci českých loutnistů. R. Měřinský používá řadu nástrojů loutnové rodiny - renesanční loutnu, theorbu, barokní loutnu, attiorbato a další.
Má na svém kontě několik úspěšných nahrávek pro firmy ARTA a Oliverius, např. Zlatý věk loutny v Čechách, Loutnové písně 16. a 17. století (s J. Lewitovou) nebo 2 desky Sefardských
písní.

Zdroj:    http://www.shf.cz/interpret.php?interpret_id=100

 

 

 

NahoruZpět hl.strana